• tiga
  BAŞARI OSGB
  İş Sağlığı ve İş Güvenliği
  Bilindiği gibi, ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte
  bir işçimiz hayatını kaybetmektedir. Bu, evlerinden çıkan ve çocuklarının
  geçimlerini sağlamak için çalışmaya giden 4 işçimizin akşamları evlerine
  dönememeleri anlamına gelmektedir.İstatistikler her 2,5 saatte 1 işçinin
  iş göremez hale geldiğini açıklamaktadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetini Hangi Şirketler Almak Zorundadır ?

En az 1 çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli iş kolları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden bu hizmeti almak zorundadırlar.

Infinity-Loop@2x

İş Güvenliği

İş güvenliği alanındaki tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Detaylı Bilgi
Retina-Ready

İşyeri Hekimliği

İşyeri hekimliği alanındaki tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Detaylı Bilgi
Chat@2x

Eğitim Hizmetleri

İş güvenliği ve iş sağlığı alanlarındaki tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Detaylı Bilgi

Kurumsal

Başarı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), iş sağlığı ve iş güvenliği konularında faaliyet göstermek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yetki almış bir kuruluştur.

Çalışma alanlarında uzmanlaşmış ve deneyim sahibi olan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri birlikteliğiyle kurulan Başarı OSGB alanlarında deneyimli ve uzman yeni kişileri de her gün bünyesine katarak faaliyet alanlarını genişletmekte; sanayi kuruluşlarının iş sağlığı, iş güvenliği konularındaki hizmetlerinin tek bir kuruluştan ve profesyonel anlamda almalarını sağlamaktadır.

Misyon & Vizyon

YYasanın yükümlülüğü altındaki işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmenin yanında çalışan ve iş sağlığını, çalışanın bedenen ve ruhen sağlığını korumak. Bunun yanı sıra işin ve ürünün güvenliğini sağlayıp kalitesini arttırmak, iş ortamını verimli hale getirmektir.

İşverenlere ve çalışanlara güvenli çalışma ortamı sunmayı amaçlayan Başarı OSGB, iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı, işyeri hekimliği, personel sağlık raporlama hizmetleri, periyodik muayene, iş yeri güvenliği raporlama işlemleri, risk analizleri, mesleki eğitim konuları gibi alanlarda hizmet vermeyi planlamaktadır.

OSGB Hizmetleri

İş kazaları, meslek hastalıkları gibi çalışanın etkilendiği tüm durumlar ile işletmenin operasyonel süreçlerinin geliştirilmesi noktasında etkin çözümler ve sonuçlar sunmaktadır. Bu alanda yaşanan uyuşmazlıklar da farklı bir gözle değerlendirme olanağı sunmaktadır.

Örneğin meslek hastalığı konularında işyeri verileri ile toplumdaki veriler mukayese edilmekte ve yayılma hızları bakımından bilimsel bir sonuç üretilmektedir.

İSG faaliyetleri kapsamında,

Temel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi, Gürültü ve Gürültünün Etkilerinden Korunma Eğitimi, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Eğitimi, Termal Konfor ve Ergonomi Eğitimi, Elektrik Tehlikelerinden Korunma Eğitimi, Yük Taşıma ve Malzeme Transferi Eğitimi, Temel İlkyardım Eğitimi,Temel Yangın ve Yangından Korunma Eğitimi, Temel Acil Durum eğitimi gibi eğitimleri kapsamaktadır.

Herhangi bir iş kolunda yapılan risk analizi sebep-sonuç ilişkisi ile sürekli takip içermeli ve belirlenen riskler azami oranda ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için oluşturulacak takip sisteminde çalışanların ve idarecilerin İSG açısından görev yetki ve sorumluluklar kişi bazında belirlenmelidir.

Hizmetlerimiz

Başarı OSGB olarak, iş güvenliğinden iş sağlığına kadar bir çok alanda kaliteli hizmet vermekteyiz. Başlıca hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

Farklı ihtisas alanlarında tecrübe edinmiş ve uzmanlaşmış hekimimizle, işyerinize en uygun çözümler ile hizmet veriyoruz.

İSG UZMANLIĞI

Bir çok sektör tecrübesine sahip profesyonel uzmanımızla bütün risklerinizi biliyor ve buna göre yönetiyoruz.

SAĞLIK PERSONELİ

Eğitimli sağlık personeli ile, sürekli çalışan takibi, istatistik ve birimler arası koordinasyonu bu süreçte etkin kılıyoruz.

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na bağlı hukuki ve cezai boyutlar hakkında bilgilendirme eğitimi düzenlenmektedir.

RİSK ANALİZİ

Herhangi bir iş kolunda yapılan risk analizi sürekli takip içermeli ve belirlenen riskler azami oranda ortadan kaldırılmalıdır.

ACİL EYLEM PLANI

İşletmelerin her türlü acil durumlara karşı hazırlıklı olması amacıyla acil durum planı oluşturulması ve ekip kurulmasıdır.

Eğitimler

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince, işyerlerinin işçilerine vermekle yükümlü oldukları Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi için Başarı OSGB ekonomik çözümlerle hizmet vermektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Tüm mühendisler,tüm mimarlık fakültesi ve teknik öğretmen fakültelerden mezunlar ayrıca fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları iş güvenliği uzmanı olabilirler.

İşyeri Hekimliği Eğitimleri

İşyeri Hekimliği programlarına katılmak İsteyen adaylar; Tıp fakültesi mezunları İşyeri Hekimliği yetki belgesi alan kurumlarımıza aşağıdaki belgeler ile başvuru yapabilirler

İşyeri Hemşireliği Eğitimleri

6331 sayılı yasa kapsamında işyerlerinde istihdam edilmesi gereken personellerden biri de işyeri hemşiresi ya da kanuni adı ile diğer sağlık personelidir.

Sektörel Eğitimler

Eğitimlerimiz çalışanlarda davranış değişikliği sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Eğitime katılan personele Katılım Belgesi verilmektedir.

Dökümanlar

Başarı OSGB, iş sağlığı ve iş güvenliği alanında faaliyet gösteren şirketler için gerekli olan dökümanları, sistemimizde kayıtlı üyelerimiz otomatik olarak indirebilirler.

İletişim

İş sağlığından iş güvenliğine kadar bir çok alanda Başarı OSGB ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgileri
Adres : Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad. No : 55/B Kocasinan / Kayseri
Telefon : (0352) 332 0062
E-posta : info@basariisgb.com
Mesaj Gönderin